Jak wygląda czyszczenie hali produkcyjnej bez wstrzymywania produkcji?

Jak wygląda czyszczenie hali produkcyjnej bez wstrzymywania produkcji?

Profesjonalne czyszczenie hal przemysłowych w zakładach, w którym trwa proces technologiczny to wyzwanie. Dlatego czyszczenie hali bez wstrzymywania produkcji warto zlecać firmie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Różnorodność zakładów przemysłowych

Spośród branż, w których okresowe, ale regularne czyszczenie powierzchni jest zalecane, a często wymagane możemy wymienić branżę: spożywczą, farmaceutyczną, opakowaniową, tekturową, ale również spawalnie, kuźnie i wiele innych.

Mycie hal produkcyjnych w tych branżach jest uzależnione od rodzaju wytwarzanego produktu końcowego, rodzaju audytów wewnętrznych i zewnętrznych, poziomu reżimu sanitarnego, rodzaju zabrudzeń, rodzaju występujących zagrożeń, zagęszczenia maszyn i urządzeń, możliwości technicznych budynku hali produkcyjnej oraz wieloma innymi parametrami. Ponieważ prace często są prowadzone podczas normalnego cyklu produkcyjnego wiele z tych parametrów można zobaczyć w czasie wizji lokalnej przed ofertowaniem, ale są takie, które czasami trzeba wziąć pod uwagę już podczas realizacji czyszczenia.

 

Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej różnorodność, bardzo ważne jest żeby kompleksowe czyszczenie hal produkcyjnych zrealizowała firma profesjonalna, doświadczona i dbająca o bezpieczeństwo pracy. Firma, w której pracownicy mają świadomość różnorodności i wiedzą, że mycie hal przemysłowych w zależności od branży np. spożywczej będzie za każdym razem modyfikowane.

Regularne oczyszczanie powierzchni w zakładach przemysłowych

Dlaczego sprzątanie hal produkcyjnych w obiektach przemysłowych jest takie ważne?

Z kilku bardzo istotnych powodów.

Pierwszy powód to zanieczyszczenia surowców, półproduktów, procesów technologicznych oraz produktu końcowego.

Do wyżej wspomnianych zabrudzeń dochodzi poprzez opadający pył i kurz znajdujący się pod sufitem oraz na konstrukcjach hal przemysłowych. Zanieczyszczenia te początkowo zalegają na górnych partiach hali, ale po ich dużym nagromadzeniu zaczynają spadać w dół. W takiej sytuacji może dojść do zanieczyszczeń na każdym etapie produkcyjnym, co z kolei jest związane z reklamacjami od klienta, a dalej stratami dla zakładu.

Drugi powód to awarie oraz naprawy maszyn i urządzeń a czasem całych linii technologicznych.

Niewydolność procesów technologicznych bardzo często powodowana jest, jak poprzednio przez zanieczyszczenia pyłowe opadające z górnych obszarów hali produkcyjnej. Pyły te osiadają na ruchomych elementach urządzeń technicznych doprowadzając do ich zatarć i przestojów. Wyłączenie linii produkcyjnych wiąże się z ogromnymi stratami dla zakładu zaczynając od przeorganizowania procesu technologicznego poprzez niedotrzymanie terminów dostaw, niezadowolenie klienta i znów na stratach kończąc.

Trzeci ważny powód to bezpieczeństwo pożarowe.

W wielu zakładach produkcyjnych występują pyły posiadające właściwości palne i wybuchowe. Do takich obiektów przemysłowych możemy zaliczyć cukrownie, młyny, obiekty przemysłu drzewnego, producentów celulozy i wiele innych branż. Kompleksowe czyszczenie hal produkcyjnych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, a więc bezpieczeństwa produkcyjnego.

Czwarty powód to audyty BRC, IFS oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne kontrole dotyczące hal przemysłowych, z wymuszonym utrzymaniem wysokich reżimów sanitarnych.

Z takim czynnikiem mamy do czynienia w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, farmaceutycznej, automotive czy branży opakowań i papierniczej, która wytwarza produkty dla wcześniej wymienionych branż. Dokładne czyszczenie hal produkcyjnych ma na celu, zakończenie każdego z wyżej wymienionych audytów z wynikiem pozytywnym. Brak pozytywnego wyniku oznacza zwykle utratę klienta końcowego.

Zakres czyszczenia hal przemysłowych

Zakres czyszczenia zależy od potrzeb Klienta.

Zaczynając rozmowy związane z zakresem sprzątania zaleca się przeprowadzenie dokładnego wywiadu dotyczącego oczekiwań Klienta. Dobrze jest zadać dużo szczegółowych pytań mających na celu określenie specyfiki działalności zakładu, rodzaju wytwarzanego produktu, budowy hal produkcyjnych, rodzaju i gęstości ustawionych maszyn i urządzeń produkcyjnych, ponieważ te wszystkie parametry mają wpływ na usuwanie zabrudzeń. Tylko na podstawie dokładnie sprecyzowanych oczekiwań i potrzeby Klienta można określić, opisać lub czasem doradzić potrzebny zakres dokładnego sprzątania hal.

Przykładowe pytania

Czy sprzątanie hal produkcyjnych obejmie maszyny produkcyjne, mycie hal, mycie sufitów i konstrukcji hal produkcyjnych, czy będzie obejmować mycie ścian w pełnej wysokości?

Czy w zakres będzie wchodzić mycie hal przemysłowych, czy tylko odkurzanie, a może dezynfekcja powierzchni?

Czy ważne jest zachowanie wysokich standardów higieny np. w sektorze spożywczym?

Czy mycie dotyczy również linii produkcyjnych, elementów infrastruktury lub trudnych zabrudzeń np. osiadłe mgły olejowe?

Czy w halach produkcyjnych znajdują się pyły przemysłowe np. branża drzewna, szlifiernie aluminium? Jak silne zabrudzenia np. osady kamienia w papierniach są do usunięcia?

Czy utrzymanie czystości powierzchni płaskich w górnych partiach hali produkcyjnej jest wpisane w zakres firmy, która prowadzi codzienne utrzymanie czystości, czy te miejsca również będą w zakresie zlecenia?

Czy na obszarze hal produkcyjnych jest wydzielona strefa zagrożenia wybuchem?

Tylko dokładne sprecyzowanie oczekiwań i potrzeb Klienta jest w stanie określić, opisać lub czasem doradzić potrzebny zakres dokładnego sprzątania hal.

Usługi dodatkowe

Oferowane przez wyspecjalizowane firmy kompleksowe czyszczenie na dużych powierzchniach hal przemysłowych i produkcyjnych, można wykorzystać do realizacji drobnych prac w miejscach znajdujących się w trudno dostępnych obszarach hali. Warto Klientowi podpowiedzieć jak i gdzie można jeszcze wykorzystać podnośniki koszowe, używane podczas czyszczenia na wysokości. Bardzo często na terenie hal przemysłowych znajdują się okna w miejscach, do których codzienny serwis sprzątający wykonujący czyszczenie hal na co dzień ma utrudniony dostęp.

czyszczenie hali magazynowej

Szukasz firmy, która wyczyści Twoją halę bez wstrzymywania produkcji? Wypełnij formularz!

  Bezpieczeństwo realizacji zlecenia podczas czyszczenia hali przemysłowej bez wstrzymywania produkcji

  Podczas realizacji czyszczenia hal produkcyjnych bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Natomiast sprzątanie hal produkcyjnych bez wstrzymywania produkcji powinno mieć podwójnie większy nacisk na bezpieczną pracę. Profesjonalna firma wykonująca usługę sprzątania hal przemysłowych bez wstrzymywania produkcji ma świadomość, że stwarza bardzo duże ryzyko dla pracowników obu stron. Z jednej strony wprowadza swoich pracowników, którzy będą wykonywać określone czynności a z nimi wprowadzą ryzyko zagrożenia, a z drugiej strony są pracownicy Klienta wykonujący swoje codzienne czynności i związane z nimi zagrożenia. Dlatego podczas zleceń obejmujących sprzątanie hal przemysłowych należy opracować dokumentację bezpieczeństwa, omówić zasady bezpiecznej pracy z działem BHP zleceniodawcy oraz dopilnować bezpieczeństwa podczas realizacji.

  Spotkanie Służb BHP

  Dobrą praktyką przygotowania do czyszczenia bez wstrzymywania produkcji jest rozpocząć od spotkania Służb BHP zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Wspólne ustalenie , w jaki sposób powinny być realizowane prace i kto w danym momencie odpowiada za ich zabezpieczenie eliminuje występowanie potencjalnych zagrożeń. Ponieważ Służba BHP zleceniodawcy zna najlepiej specyfikę zakładu produkcyjnego dotyczącą bezpieczeństwa, a pracownik Służby BHP zleceniobiorcy ma wiedzę na temat technologii i sposobu wykonania planowanych prac, tylko ta para jest w stanie przewidzieć, omówić i ustalić sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami.

  Stały nadzór nad zleceniem

  Podczas prac szczególnie niebezpiecznych, a takimi są prace prowadzone na terenie czynnych zakładów należy zapewnić stały nadzór nad pracownikami wykonującymi czyszczenie hal przemysłowych. Osobą nadzorującą może być Kierownik, Brygadzista lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

  Osoba nadzorująca sprzątanie hal odpowiedzialna jest za cały przebieg realizacji zlecenia. Również za bezpieczeństwo czyli oznakowanie i odgrodzenie obszarów, w których będą wykonywane prace w szczególności dotyczy to miejsc, gdzie czyszczone będą elementy znajdujące się na wysokości. Osoba ta, ustala również plan pracy z kierownikiem hali, określa obszary prowadzenia prac na każdy dzień. Sprawdza czy tablice informujące o trwających pracach na wysokości ustawione są w odpowiednim miejscu i spełniają swoją funkcję. Kontroluje również na bieżąco przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników wykonujących zlecenie.

  Kwalifikacje i uprawnienia pracowników

  Firmy oferujące kompleksowe czyszczenie hal produkcyjnych w sposób profesjonalny są świadome tego, że zabronione jest dopuszczenie do pracy pracowników bez aktualnych orzeczeń lekarza medycyny pracy do pracy na wysokości, aktualnych szkoleń BHP w tym również do pracy na wysokości. Trzeba także pamiętać, że jeśli czyszczenie na dużych powierzchniach obiektów przemysłowych odbywa się w górnych obszarach hal produkcyjnych z podnośników, część pracowników powinna posiadać ważne uprawnienia do obsługi wózków samojezdnych UDT. Bez uprawnień UDT obsługa i manewry wózkami są zabronione.

  Dokumentacja bezpieczeństwa

  Żeby czyszczenie hal produkcyjnych odbyło się w sposób profesjonalny, ale przede wszystkim bezpieczny należy przed rozpoczęciem prac sporządzić dokumentację BHP. Mając na celu podniesienie świadomości pracowników odnośnie BHP dobrze jest do każdego zlecenia opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Z tą instrukcją zostaną zapoznani wszyscy pracownicy wykonujący sprzątanie hal. Prawdą jest, że dokument IBWR w świetle prawa dotyczy robót budowlanych, ale sporządzenie takiego dokumentu do prac szczególnie niebezpiecznych, a takimi są praca w bez wstrzymywania produkcji oraz praca na wysokości, uwydatnia ryzyko zagrożeń i pokazuje sposób ich eliminacji.

  Pracownicy powinni również mieć stały dostęp do kart BHP, kart pracy, kart charakterystyki środków chemicznych, instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń. Aby zminimalizować ryzyko, wszyscy pracownicy czyszczący hale produkcyjne powinni zostać zapoznani ze szczegółowy harmonogramem prac, ustalonym we współpracy z przedstawicielem zakładu Klienta.

  Zabezpieczenie produktu

  Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie produktów wytwarzanych w zakładzie. Dlatego jeśli czyszczone są elementy infrastruktury hali znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działającej linii produkcyjnej, powinna ona być zabezpieczana i osłaniana foliami ochronnymi lub plandekami. Dzięki temu mamy pewność, że produkty nie zostaną przypadkowo zanieczyszczone np. usuwanym z konstrukcji podsufitowych osadem.

  Przed rozpoczęciem prac czyszczenia powinny również zostać zabezpieczone elementy infrastruktury elektrycznej. Jeśli mycie hali, czyszczenie posadzek, czyszczenie ścian odbywa się w pobliżu skrzynek elektrycznych, włączników i wyłączników prądu, systemów sterujących bramami, a w szczególności gdy mycie ścian odbywa się w pełnej ich wysokości firma prowadząca usługę powinna zabezpieczyć te miejsca.

  Zakończenie zlecenia

  Dobrą praktyką jest zakończenie każdego zlecenia podpisaniem protokołu odbioru. W takim protokole powinno być zapisany zakres i miejsce, na obszarze którego odbyło się sprzątanie hal produkcyjnych. Dobrze jest, jeśli w protokole jest również rubryka z przeznaczeniem na uwagi i komentarze. Jeśli podczas realizacji prac pojawiły się jakiekolwiek niezgodności zostają również ujęte w protokole z ustaleniem terminu korekty, w którym odbędzie się usuwanie zabrudzeń. W większości zleceń, korekty można dokonać od ręki, jeśli takiej możliwości nie ma, to we wpisanym do protokołu terminie.

   

  Jeśli interesuje Cię czyszczenie lub mycie hal produkcyjnych bez wstrzymywania produkcji, skontaktuj się z nami!


   contact-person