Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000804199, REGON: 383521481, NIP: 7773350326

Informacje ogólne

1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym stronę www.kwadra-system.pl.
3. Korzystanie ze strony internetowej www.kwadra-system.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
4. KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników strony.
5. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa można zadawać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kwadra-system.pl .

Ochrona danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
2. KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zbiera i przetwarza poniższe rodzaje danych osobowych:

  • ciasteczka/cookies
  • dane pozostawione przez użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego

3. Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do poniższych celów:

  • marketingowych
  • handlowych, niezbędnych

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, upoważnionych pracowników i współpracowników KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz podmiotów współpracujących z KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, np. klienci i ich pracownicy lub współpracownicy.
5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Pliki Cookies

1. Strona www.kwadra-system.pl używa cookies. Plik cookie zawiera informacje, które są wysyłane z serwisu do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego systemie. Dzięki wykorzystaniu plików cookies czas ładowania strony jest krótszy, a dane pobierane są tylko raz. W związku z powyższym łącze internetowe użytkownika nie jest ponownie obciążane.
2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie ze stron www.
3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

4. W celu usprawnienia funkcjonowania strony wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie służące do monitorowania zachowań użytkowników na stronie.
5. Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zbieramy i przetwarzamy zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.2 niniejszej Polityki prywatności.
6. Strona www.kwadra-system.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. KWADRA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.
7. Więcej informacji nt. Cookies znajduje się Tutaj.

contact-person