Jaki jest koszt czyszczenia hali przemysłowej i co wpływa na cenę?

Profesjonalne czyszczenie hal przemysłowych w zakładach jest specjalistyczną usługą, wymagającą wiedzy i doświadczenia. Dlatego czyszczenie hali warto zlecać firmie z odpowiednimi kwalifikacjami. Z jakimi kosztami należy się w takim przypadku liczyć i co wpływa na ostateczną cenę czyszczenia?

Koszt czyszczenia hali przemysłowej zależy od wielu czynników. W firmie Kwadra System usługę tę wyceniamy od metra kwadratowego powierzchni posadzki w hali. Koszt wyczyszczenia 1 m2 rozpoczyna się od 2,90 zł i może sięgnąć 25 zł.

Odrębnym zagadnieniem jest koszt czyszczenia hali na potrzeby różnego rodzaju audytów, m.in. audytu BRC, IFS czy często o wiele bardziej restrykcyjnych audytów klienta. Więcej o cenie czyszczenia hali przemysłowej pod audyty możesz przeczytać w naszym artykule „Ile kosztuje czyszczenie hali produkcyjnej na potrzeby audytu BRC, IFS lub audytu klienta?”.

Co natomiast wpływa na ostateczną cenę kompleksowego czyszczenia hali? Skąd bierze się tak szeroki zakres cen czyszczenia za metr kwadratowy?

Co wpływa na koszt czyszczenia hali przemysłowej?

Zakres czyszczenia

Oprócz wspomnianej już powierzchni hali, na koszt czyszczenia wpływa szereg czynników. Pierwszym z nich jest zakres czyszczenia. Każdorazowo ustalamy zakres usługi z klientem. Może on obejmować samo odkurzanie hali, maszyn i elementów infrastruktury, odkurzanie i czyszczenie na mokro bądź wilgotno lub odkurzanie, czyszczenie na mokro bądź wilgotno oraz dezynfekcję. Czyszczone mogą być tylko elementy samej hali, ale także linie produkcyjne, maszyny i inne urządzenia (od zewnątrz). Jeśli klient decyduje się również na odkurzanie i czyszczenie sufitu i konstrukcji podsufitowych, konieczne staje się zastosowanie podnośników do pracy na wysokości. To również wpływa na cenę usługi. Cena wynajęcia i transportu podnośników samojezdnych (w przypadku, gdy zakład takimi nie dysponuje) może sięgać nawet 30 proc. ostatecznej ceny całej usługi.

Zabrudzenie hali

Ważnym czynnikiem, od którego zależy koszt czyszczenia, jest także stopień zabrudzenia hali przemysłowej. Jeśli hala nie jest regularnie sprzątana, w niedostępnych na co dzień miejscach i elementach znajdujących się na wysokości zbiera się warstwa kurzu i innych osadów czy zanieczyszczeń wynikających z procesu produkcyjnego. Systematyczne, kompleksowe czyszczenie hali przynajmniej raz w roku znacznie obniża koszt usługi.

Rodzaj konstrukcji stropowych

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ostateczny koszt czyszczenia hali, jest rodzaj konstrukcji stropu hali. Konstrukcje gęstożebrowe są bardziej złożone, a co za tym idzie – trudniejsze do wyczyszczenia. Ich odkurzenie i umycie zajmują więcej czasu, co przekłada się na wyższą cenę. Tańsze będzie czyszczenie konstrukcji stalowych lub betonowych składających się z belek, które można stosunkowo łatwo i szybko odkurzyć.

Wyposażenie hali

Im większe zagęszczenie maszyn na hali, tym trudniej manewrować podnośnikami oraz dostać się do wymagających wyczyszczenia miejsc. Dlatego układ hali, liczba znajdujących się na niej urządzeń i dostępna pomiędzy nimi przestrzeń również wpływają na czas wykonania usługi, a co za tym idzie – także na jej koszt.

Termin realizacji

Na cenę wyczyszczenia hali przemysłowej wpływa także znacząco cała grupa czynników związanych z terminem wykonania usługi. Często hale czyści się w czasie przestojów technologicznych w zakładzie czy podczas przeglądów maszyn. Harmonogram przestojów jest zwykle zorganizowany w taki sposób, by nie zakłócać procesu produkcji. W związku z tym zazwyczaj jedynym możliwym terminem czyszczenia jest weekend lub godziny nocne. Podnosi to koszty pracownicze, a tym samym – także cenę całej usługi. Jeśli czyszczenie zaplanowano z dużym wyprzedzeniem, firma wykonująca usługę ma czas, aby się do niej przygotować. Jeśli jednak z jakichś względów hala musi zostać wyczyszczona w krótkim czasie od momentu zamówienia usługi, jej cena również może wzrosnąć ze względu na wyższe koszty organizacyjne (przygotowanie zespołu, sprzętu itd.).

Firma Kwadra System oferuje również czyszczenie hali bez wstrzymywania produkcji. Ze względu na większe zagrożenie dla pracowników oraz specjalistyczny charakter tej usługi, jej koszt będzie wyższy niż koszt czyszczenia hali w czasie przerwy w produkcji. Podobnie na cenę wpłynie obecność w hali atmosfery wybuchowej. Czyszczenie hali w strefach zagrożonych wybuchem wymaga specjalistycznego sprzętu i przeszkolenia pracowników, dlatego także znacząco wpłynie na ostateczny koszt usługi.

Jak obniżyć koszt czyszczenia hali przemysłowej?

Aby koszt czyszczenia hali był możliwie najniższy, warto dokładnie zaplanować termin wykonania usługi i przygotować halę do czyszczenia. Dobrą praktyką jest planowanie kompleksowego czyszczenia hali produkcyjnej w czasie przestoju lub przeglądu maszyn. Zapewnia to większe bezpieczeństwo pracownikom myjącym halę oraz pozwala wyczyścić ją szybciej i efektywniej, a co za tym idzie – taniej. Również opracowanie szczegółowego harmonogramu czyszczenia kolejnych obszarów hali może wpłynąć na obniżenie kosztów. Wtedy, zgodnie z harmonogramem, można wcześniej przygotowywać miejsca przeznaczone do wyczyszczenia, usuwając z nich nadmiar towaru oraz inne przeszkody utrudniające czyszczenie. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do czyszczonych powierzchni, usługę wykonamy również sprawniej i taniej.

Kolejnym czynnikiem, który może przynieść realne oszczędności, jest wybór odpowiedniej firmy. Dobra organizacja pracy podczas czyszczenia, przeszkoleni pracownicy oraz profesjonalny sprzęt istotnie wpływają na czas trwania usługi, a co za tym idzie – na jej ostateczną cenę.

Decydując się na współpracę z firmą Kwadra System, zyskujesz gwarancję należytego wyczyszczenia hali zgodnie z wytycznymi w możliwie najkrótszym czasie. Pozwala to skrócić czas przestoju zakładu i ograniczyć koszty.

Chcesz profesjonalnie wyczyścić halę przemysłową? Skontaktuj się z nami!


    contact-person