Profesjonalne czyszczenie dla pozostałych branż

Usuwamy brud pod każdą postacią: suchy, mokry, tłusty, lepki, gęsty, rzadki.

Cykliczne usuwanie brudu w halach przemysłowych i produkcyjnych to poprawa warunków pracy, zwiększenie rentowności zakładu, brak reklamacji i zwrotów oraz wiele innych korzyści.

Zajmujemy się wyspecjalizowanym czyszczeniem zakładów produkcyjnych i magazynowych z wielu branż. Czyścimy m.in. malarnie proszkowe, malarnie mokre, automotive, zakłady produkcji folii, zakłady przemysłu chemicznego, budowlanego, centra logistyczne oraz sieci handlowe.
Nie straszny nam żaden brud. Na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz prób czyszczenia określamy technologię oraz sposób usuwania zabrudzeń. Wyszkolony i doświadczony personel realizuje zlecenia z zachowaniem najwyższych standardów BHP.
Działamy na terenie całej Polski.

Co oferujemy w ramach usługi specjalistycznego czyszczenia wielobranżowego?

Czyszczenie konstrukcji, sufitów oraz infrastruktury
Odkurzamy i/lub myjemy sufity płaskie oraz konstrukcje podsufitowe oraz całą infrastrukturę hali, m.in. koryta kablowe, rury, kanały i kratki wentylacyjne, wyciągi powietrzne i inne elementy. Realizacja odbywa się z wykorzystaniem podestów samojezdnych.
Czyszczenie maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
Odkurzamy i/lub myjemy linie technologiczne, stanowiska pracy, maszyny produkcyjne i inne urządzenia, również suchym lodem.
Czyszczenie świetlików dachowych
Czyścimy i/lub myjemy świetliki dachowe oraz elementy oświetlenia hali. Osadzony pył na świetlikach w znaczny sposób ogranicza oświetlenie hali światłem naturalnym.
Czyszczenie
ścian
Odkurzamy i/lub myjemy ściany. Na życzenie klienta wykonujemy malowanie ścian oraz innych powierzchni w zakładzie.
Wdrożony system jakości HACCP oraz ISO 9001:2015, Certyfikat CNBOP-PIB
Certyfikacja jakości usług w zakresie usuwania pyłów osiadłych w strefach zagrożenia wybuchem przez mieszaniny pyłowo-powietrzne.
Czyszczenie i renowacja posadzek
W ramach czyszczenia posadzek usuwamy plamy, doczyszczamy posadzkę, wykonujemy naprawy ubytków, impregnację oraz usuwamy i malujemy linie oraz inne oznaczenia poziome.
Zakres czyszczenia każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta i może zostać poszerzony o usługi dodatkowe. Kompleksowe czyszczenie hal produkcyjnych i innych obiektów przemysłowych możemy także wykonać z dezynfekcją. Termin i czas wykonania usługi dopasowujemy do specyfiki działania zakładu i planowanych przestojów lub przeglądów technicznych.
Dowiedz się więcej

Czyszczenie na potrzeby audytów

Powracający klienci mówią, że po naszych realizacjach nie są im straszne audyty, takie jak BRC, IFS, ISO czy audyty ich klientów. Zadowoleni są również z przekazywanej przez nas dokumentacji, potwierdzającej czyszczenie zgodne z wytycznymi.

Ponad 20 lat doświadczenia

Od 2000 roku czyścimy hale produkcyjne i magazynowe w obiektach przemysłu papierniczego, spożywczego, metalowego i wielu innych. Doświadczenie nabyte w różnego rodzaju zakładach dało nam wiedzę o rodzaju wytwarzanych zabrudzeń oraz pozwoliło nam wypracować technologię ich usuwania. Poznaliśmy problemy, z jakimi borykają się nasi klienci, co wpłynęło na opracowanie wysokich standardów zarówno w ramach samej usługi, jak i obsługi. Doceniają to klienci współpracujący z nami od wielu lat.
Za przebieg prac odpowiedzialny jest brygadzista oraz kierownik koordynacji zleceń. Po zakończonej realizacji każdego zlecenia przekazujemy protokół odbioru prac. Dokument potwierdza termin, zakres i rodzaj wykonanych usług. Dla klienta jest potwierdzeniem kompleksowego wyczyszczenia zakładu.

Nasi wybrani klienci

Wysokie standardy BHP

Katarzyna Celmer-Ratajczyk
Specjalista BHP oraz Inspektor PPOŻ w Kwadra System
W Kwadra-System za wysokie standardy bezpieczeństwa odpowiada wewnętrzna służba BHP. Nasz specjalista BHP opracowuje instrukcje bezpiecznego wykonania robót (IBWR) do każdego zlecenia oraz prowadzi firmową księgę procedur BHP. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do realizacji usługi są dokładnie przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i zapoznani z instrukcjami dotyczącymi danego zlecenia. Pełną dokumentację BHP i IBWR przekazujemy zleceniodawcy jeszcze przed wykonaniem prac. Dysponujemy odpowiednią odzieżą roboczą i ochronną oraz atestowanym sprzętem, co gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie pracowników podczas pracy. O wysokich standardach BHP w naszej firmie świadczy również certyfikat jakości usług z zakresu usuwania pyłów osiadłych w strefach zagrożenia wybuchem, wydany przez CNBOP PIB.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyszkolony zespół

Wyszkolony zespół jest naszym motorem. Stawiamy na nieprzerwany rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Wszyscy nasi pracownicy mają wymagane kursy, szkolenia i uprawnienia, w tym do pracy na wysokości oraz obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wydane przez UDT.
Nadzór i kontrola przebiegu zleceń jest kolejnym istotnym ogniwem, dlatego każda realizacja odbywa się pod czujnym okiem brygadzisty oraz koordynatora – opiekuna klienta.

Profesjonalny, atestowany sprzęt

Pracujemy wyłącznie na atestowanym, regularnie serwisowanym sprzęcie najlepszych producentów. Szukamy nowych rozwiązań technologicznych. Dostosowujemy urządzenia i maszyny do potrzeb oraz oczekiwań klientów. Różnorodne, sprawdzone zaplecze maszynowe sprawia, że możemy podjąć się realizacji nawet najtrudniejszych zadań.

Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

W trosce o jak najwyższą jakość usług w zakresie czyszczenia zakładów przemysłowych wdrożyliśmy certyfikację systemów jakości:
- Certyfikat Systemu jakości ISO 9001:2015
- Certyfikat Systemu HACCP
- Certyfikat CNBOP-PIB – dedykowany dla stref zagrożenia wybuchem przez mieszaniny pyłowo-powietrzne.

Napisz do nas


  Anita Filisiewicz
  Specjalista ds. obsługi klienta w Kwadra System

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby dowiedzieć się
  więcej lub skorzystać z oferty

  contact-person