Działamy w całej Polsce tel. 797 354 871
Najwyższe standardy BHP

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego powołaliśmy wewnętrzną służbę BHP czuwającą nad realizacją każdego zlecenia.

Katarzyna Celmer
Specjalista BHP oraz Inspektor PPOŻ w Kwadra System
„Bezpieczeństwo podczas realizacji zlecenia, zarówno naszych pracowników, jak i osób pracujących w zakładzie, jest dla nas priorytetem, dlatego przykładamy ogromną wagę do BHP. Każdy pracownik jest osobiście przeze mnie przeszkolony, a do każdego zlecenia opracowuję instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR).”

Nasze certyfikaty
i uprawnienia
w zakresie BHP

Nasz specjalista BHP posiada wszelkie wymagane i aktualne uprawnienia. Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w strefach zagrożonych wybuchem przyznany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Nasze procedury

Oprócz wymaganych prawem i przez klientów procedur związanych z BHP, posiadamy własne, wewnętrzne standardy bezpieczeństwa – księgi procedur BHP Kwadra System. Przeprowadzamy także regularne szkolenia naszych pracowników. Przed każdym większym zleceniem nasz specjalista BHP zapoznaje się z miejscem realizacji zlecenia podczas wizji lokalnej i na tej podstawie po konsultacji z pracownikiem BHP klienta opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR). Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do realizacji usługi pisemnie potwierdzają, że zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami dotyczącymi danego zlecenia. Pełna dokumentacja BHP i IBWR przekazywana jest zleceniodawcy jeszcze przed wykonaniem zlecenia.

Sprawdzony, atestowany sprzęt
i wyposażenie

Dysponujemy odpowiednią odzieżą roboczą i ochronną oraz własnym, atestowanym, regularnie serwisowanym sprzętem renomowanych producentów, co gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie pracowników podczas pracy.

contact-person