Najwyższe standardy BHP

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego powołaliśmy wewnętrzną służbę BHP czuwającą nad realizacją każdego zlecenia.

Katarzyna Celmer
Specjalista BHP oraz Inspektor PPOŻ w Kwadra System
„Bezpieczeństwo podczas realizacji zlecenia, zarówno naszych pracowników, jak i osób pracujących w zakładzie, jest dla nas priorytetem, dlatego przykładamy ogromną wagę do BHP. Każdy pracownik jest osobiście przeze mnie przeszkolony, a do każdego zlecenia opracowuję instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR).”

Nasze certyfikaty
i uprawnienia
w zakresie BHP

Nasz specjalista BHP posiada wszelkie wymagane i aktualne uprawnienia. Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w strefach zagrożonych wybuchem przyznany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Nasze procedury

Oprócz wymaganych prawem i przez klientów procedur związanych z BHP, posiadamy własne, wewnętrzne standardy bezpieczeństwa – księgi procedur BHP Kwadra System. Przeprowadzamy także regularne szkolenia naszych pracowników. Przed każdym większym zleceniem nasz specjalista BHP zapoznaje się z miejscem realizacji zlecenia podczas wizji lokalnej i na tej podstawie po konsultacji z pracownikiem BHP klienta opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR). Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do realizacji usługi pisemnie potwierdzają, że zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami dotyczącymi danego zlecenia. Pełna dokumentacja BHP i IBWR przekazywana jest zleceniodawcy jeszcze przed wykonaniem zlecenia.

Sprawdzony, atestowany sprzęt
i wyposażenie

Dysponujemy odpowiednią odzieżą roboczą i ochronną oraz własnym, atestowanym, regularnie serwisowanym sprzętem renomowanych producentów, co gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie pracowników podczas pracy.

contact-person