Najwyższe standardy BHP

Bezpieczeństwo pracy jest dla nas priorytetem, dlatego powołaliśmy własną służbę BHP czuwającą nad realizacją każdego zlecenia.

Katarzyna Celmer
Specjalista BHP oraz Inspektor PPOŻ w Kwadra System
"Jesteśmy świadomi, że czyszczenie wykonane z zachowaniem najwyższych standardów BHP przekłada się na bezpieczeństwo pracowników zakładu przemysłowego. Dlatego jednym z etapów naszego przygotowania do realizacji zlecenia jest współpraca Służb BHP zleceniodawcy i naszych w celu ustalenia zasad bezpiecznej pracy. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przygotowujemy instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), której celem jest określenie zagrożeń oraz zminimalizowanie ryzyk."

Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

W trosce o jak najwyższą jakość usług w zakresie czyszczenia zakładów przemysłowych wdrożyliśmy certyfikację systemów jakości:
- Certyfikat Systemu jakości ISO 9001:2015
- Certyfikat Systemu HACCP
- Certyfikat CNBOP-PIB – dedykowany dla stref zagrożenia wybuchem przez mieszaniny pyłowo-powietrzne.

Nasze procedury

Zasady BHP wymagane przez ustawodawcę to podstawa naszego bezpieczeństwa pracy.
W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa podczas realizacji zleceń opracowaliśmy własne, wewnętrzne standardy BHP. Księga procedur BHP w Kwadra System to: Instrukcje Pracy, Instrukcje BHP, rejestr kart charakterystyki środków chemicznych oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
Pracownicy, poza wymaganymi prawem badaniami i szkoleniami, posiadają m.in. uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego, szkolenie ratownictwa przedmedycznego i inne dodatkowe kursy.
Bardzo ważna dla nas jest współpraca Służb BHP obu stron. Podczas wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji prac, nasz specjalista BHP zapoznaje się z miejscem oraz ustala z pracownikiem BHP klienta zagrożenia i środki zabezpieczeń. Wspólnie określamy sposoby i techniki czyszczenia zakładu. Na podstawie oględzin oraz ustaleń opracowujemy IBWR oraz dokumentację BHP, które przekazujemy zleceniodawcy przed przystąpieniem do pracy.

Sprawdzone urządzenia i maszyny oraz wyposażenie pracowników

Wyposażamy pracowników w odzież roboczą i ochronną dostosowaną do specyfiki zlecenia. Posiadamy własny, atestowany i regularnie serwisowany sprzęt renomowanych producentów.

contact-person