Profesjonalne czyszczenie
dla przemysłu tekturniczo - papierniczego

Usuwamy poprodukcyjny pył papierowy w halach przemysłowych producentów tektury, papieru, drukarniach oraz innych zakładach przemysłu papierniczego.

Regularne usuwanie pyłu papierowego z wszelkich powierzchni hal produkcyjnych ma ogromny wpływ na ciągłość produkcji.

Zanieczyszczeniem produkowanym w zakładach tekturniczo - papierniczych jest pył papierowy. Specyfiką tego rodzaju brudu jest jego łatwość przenoszenia się na każdy element wyposażenia, jak również w każdą szczelinę, w tym w elementy elektroniczne czy silniki maszyn i urządzeń. Zabrudzenie tych miejsc powoduje awarie, a co za tym idzie przestoje produkcyjne.
Drugą istotną cechą pyłu papierowego jest możliwość zanieczyszczenia produktu na każdym etapie produkcji. Z zanieczyszczonych surowców zostanie wyprodukowany zanieczyszczony produkt końcowy, do którego pył papierowy może się dostać podczas procesu produkcyjnego, jak również podczas składowania go przed przejęciem przez odbiorcę. Skazy i zabrudzenia wiążą się z reklamacjami i zwrotami.

Co oferujemy w ramach usługi specjalistycznego czyszczenia hal produkcyjnych w zakładach przemysłu tekturniczo - papierniczego?

Czyszczenie konstrukcji, sufitów i infrastruktury
Odkurzamy sufity płaskie i ryflowane, konstrukcje podsufitowe oraz całą infrastrukturę hali, m.in. koryta kablowe, rury, kanały i kratki wentylacyjne, wyciągi powietrzne i inne elementy. Realizacja odbywa się z wykorzystaniem podestów samojezdnych.
Czyszczenie maszyn
i linii produkcyjnych
Odkurzamy linie technologiczne, stanowiska pracy, maszyny produkcyjne i inne urządzenia.
Czyszczenie świetlików dachowych
Czyścimy świetliki dachowe oraz elementy oświetlenia hali. Osadzony pył na świetlikach w znaczny sposób ogranicza oświetlenie hali światłem naturalnym.
Czyszczenie
ścian
Odkurzamy i myjemy ściany. Na życzenie klienta wykonujemy malowanie ścian oraz innych powierzchni w zakładzie.
Certyfikat CNBOP-PIB
Certyfikacja jakości usług w zakresie usuwania pyłów osiadłych w strefach zagrożenia wybuchem przez mieszaniny pyłowo-powietrzne.
Czyszczenie i renowacja posadzek
Usuwamy plamy, doczyszczamy posadzkę, wykonujemy naprawy ubytków, impregnację oraz usuwamy i malujemy linie i inne oznaczenia poziome.
Zakres czyszczenia każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta i może zostać poszerzony o usługi dodatkowe. Termin i czas wykonania usługi dopasowujemy do specyfiki działania zakładu i planowanych przestojów lub przeglądów technicznych.

Nasi wieloletni klienci informują nas, że cykliczne usuwanie pyłu papierowego ma wpływ na zmniejszoną awaryjność maszyn, ogranicza liczbę reklamacji i zwrotów, ale też poprawia stan BHP oraz PPOŻ w hali produkcyjnej.

Ponad 20 lat doświadczenia

Od 2000 roku czyścimy hale produkcyjne i magazynowe w obiektach przemysłu papierniczego, m.in. w papierniach, zakładach produkujących tekturę falistą i opakowania czy w drukarniach.
Doświadczenie nabyte w różnego rodzaju zakładach dało nam wiedzę o rodzaju wytwarzanych zabrudzeń oraz pozwoliło nam wypracować technologię ich usuwania. Poznaliśmy problemy, z jakimi borykają się nasi klienci, co wpłynęło na opracowanie wysokich standardów zarówno w ramach samej usługi, jak i obsługi. Doceniają to klienci współpracujący z nami od wielu lat.
Za przebieg prac odpowiedzialny jest brygadzista oraz kierownik koordynacji zleceń. Po zakończonej realizacji każdego zlecenia przekazujemy protokół odbioru prac. Dokument potwierdza termin, zakres i rodzaj wykonanych usług. Dla klienta jest potwierdzeniem kompleksowego wyczyszczenia zakładu.

Nasi wybrani klienci

Wysokie standardy BHP

Katarzyna Celmer-Ratajczyk
Specjalista BHP oraz Inspektor PPOŻ w Kwadra System
W Kwadra-System za wysokie standardy bezpieczeństwa odpowiada wewnętrzna służba BHP. Nasz specjalista BHP opracowuje instrukcje bezpiecznego wykonania robót (IBWR) do każdego zlecenia oraz prowadzi firmową księgę procedur BHP. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do realizacji usługi są dokładnie przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i zapoznani z instrukcjami dotyczącymi danego zlecenia. Pełną dokumentację BHP i IBWR przekazujemy zleceniodawcy jeszcze przed wykonaniem prac. Dysponujemy odpowiednią odzieżą roboczą i ochronną oraz atestowanym sprzętem, co gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie pracowników podczas pracy. O wysokich standardach BHP w naszej firmie świadczy również certyfikat jakości usług z zakresu usuwania pyłów osiadłych w strefach zagrożenia wybuchem, wydany przez CNBOP PIB.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyszkolony zespół

Wyszkolony zespół jest naszym motorem. Stawiamy na nieprzerwany rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Wszyscy nasi pracownicy mają wymagane kursy, szkolenia i uprawnienia, w tym do pracy na wysokości oraz obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wydane przez UDT.
Nadzór i kontrola przebiegu zleceń jest kolejnym istotnym ogniwem, dlatego każda realizacja odbywa się pod czujnym okiem brygadzisty oraz koordynatora – opiekuna klienta.

Własny, sprawdzony sprzęt

Korzystamy z najnowszych rozwiązań każdorazowo dostosowując sprzęt do potrzeb i oczekiwań klienta. Prace na wysokości wykonujemy najczęściej z podestów samojezdnych, co pozwala na dokładne wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc bez wstrzymywania produkcji. Takm gdzie nie dosięgamy z podestów samojezdnych stosujemy specjalistyczne przedłużki oraz kije. Ściany oraz przeszklenia myjemy za pomocą kijów teleskopowych wodą demineralizowaną, dzięki czemu woda nie pozostawia smug i zacieków. W przypadku braku możliwości mycia na mokro wykonujemy je na wilgotno.
Pracujemy wyłącznie na atestowanym i na bieżąco serwisowanym sprzęcie najlepszych producentów. Różnorodne i sprawdzone zaplecze sprzętowe sprawia, że możemy podjąć się realizacji nawet najtrudniejszych zadań.

Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

W trosce o jak najwyższą jakość usług w zakresie czyszczenia zakładów przemysłowych wdrożyliśmy certyfikację systemów jakości:
- Certyfikat Systemu jakości ISO 9001:2015
- Certyfikat Systemu HACCP
- Certyfikat CNBOP-PIB – dedykowany dla stref zagrożenia wybuchem przez mieszaniny pyłowo-powietrzne.

Napisz do nas


  Anita Filisiewicz
  Specjalista ds. obsługi klienta w Kwadra System

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby dowiedzieć się
  więcej lub skorzystać z oferty

  contact-person