Kompleksowe czyszczenie hali przemysłowej – jakie informacje potrzebne są do przygotowania oferty?

O tym, ile będzie kosztowało kompleksowe czyszczenie hali przemysłowej decyduje szereg czynników. Aby odpowiednio wycenić koszt takiej usługi i przedstawić klientowi realną ofertę, konieczne jest uwzględnienie wielu szczegółowych informacji. Jak opracowujemy oferty dla naszych klientów w firmie Kwadra System?

Proces przygotowania oferty i wyceniania usługi wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W Kwadra System od ponad 20 lat zajmujemy się czyszczeniem zakładów przemysłowych w całej Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić klientowi przed wykonaniem usługi wycenę, która odzwierciedli jej realny koszt. Jakich informacji potrzebujemy do przygotowania oferty?

Informacje od klienta potrzebne do przygotowania oferty

Abyśmy mogli w ofercie uwzględnić potrzeby klienta, zawsze w czasie rozmowy prosimy najpierw o przedstawienie oczekiwanego zakresu czyszczenia. Hale przemysłowe możemy odkurzyć, wyczyścić na wilgotno lub mokro i zdezynfekować. To klient decyduje o tym, jakiej usługi w danym momencie potrzebuje. W drugim kroku ustalamy, czy wyczyszczona ma być cała hala czy jej część. Następnie to, czy zlecenie ma zostać poszerzone o usługi dodatkowe – np. sprzątanie zaplecza sanitarnego, renowację posadzki, malowanie ścian na hali.

Pytamy oczywiście również o rodzaj zakładu – co jest w nim produkowane lub przetwarzane, aby wiedzieć, z jakiego typu zanieczyszczeniami będziemy mieć do czynienia.

Następnie ustalamy preferowany przez klienta termin wykonania usługi. Jest on istotny dla organizacji zlecenia oraz może wpłynąć na wycenę. Inne koszty musimy uwzględnić, planując np. czyszczenie w nocy lub w weekend, a inne w tygodniu. Koszt czyszczenia zmienia się także w zależności od tego, czy usługa ma zostać wykonana w czasie przestoju zakładu czy też podczas trwania produkcji. Więcej o tym, od czego zależy cena, przeczytasz w artykule „Czyszczenie hali przemysłowej – główne czynniki kosztotwórcze”.

Po wstępnej rozmowie z klientem, podczas której ustalamy wyżej wymienione kwestie, prosimy o przesłanie na nasz adres e-mail projektów i rzutów hali, na których widać dokładne rozmieszczenie maszyn. Najwięcej informacji jesteśmy w stanie pozyskać z plików programu AutoCAD (o rozszerzeniu .dwf lub .dwg). Mogą to być także rysunki techniczne. Ważne, abyśmy mogli odczytać z nich wymiary hali i układ wszystkich znajdujących się w niej urządzeń.

Do przygotowania wyceny potrzebujemy także dokładnej, aktualnej dokumentacji zdjęciowej z zakładu. Pozwoli nam ona ocenić stopień zabrudzenia hali i zaplanować, jaki sprzęt oraz środki będą potrzebne do jej wyczyszczenia.

Przygotowanie oferty wstępnej

Po uzyskaniu od klienta wszystkich opisanych wyżej informacji, przygotowujemy wstępną ofertę, która zawiera oczywiście cenę (koszty materiałowe i pracownicze oraz, ewentualnie, koszty wynajęcia i transportu podnośników) i planowany czas wykonania usługi. W ofercie opisujemy także ustalony z klientem zakres czyszczenia (co dokładnie ma zostać wyczyszczone) oraz sprzęt, którego użyjemy do wykonania usługi. Podajemy, jakie standardy BHP zachowamy podczas czyszczenia i jak wygląda dalsze przygotowanie do wykonania zlecenia.

Przygotowanie oferty końcowej

Jeśli klient zaakceptuje ofertę wstępną, umawiamy się z nim na wizję lokalną, którą przeprowadza nasz specjalista ds. obsługi klienta. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, może on na miejscu zweryfikować założenia oferty wstępnej oraz doprecyzować z klientem warunki wykonania usługi. W zakładzie nasz pracownik sprawdza m.in. na jakiej wysokości znajdują się konstrukcje w hali; gdzie można będzie wjechać podnośnikiem samojezdnym, z którego wykonywane będzie czyszczenie na wysokości; czy na hali oprócz maszyn znajdują się inne elementy, które można usunąć na czas czyszczenia; jaki jest dostęp do czyszczonych powierzchni. W rozmowie z klientem ustalane są kolejne szczegóły dotyczące realizacji zlecenia, m.in. zasady BHP obowiązujące w zakładzie, dokładny harmonogram prac i jego dopasowanie np. do przestojów technologicznych. Po wizji lokalnej klient otrzymuje opis usługi wraz z uzgodnionym harmonogramem prac i zakładanym czasem realizacji. Podajemy również ostateczną cenę czyszczenia.

Napisz do nas – chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę!


    contact-person