Jak zabezpieczamy miejsce pracy podczas czyszczenia hali przemysłowej?

Odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracowników wykonujących kompleksowe czyszczenie hali przemysłowej. W jaki sposób przygotowujemy się do realizacji zlecenia i zabezpieczamy miejsce pracy?

Praca w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych i przetwórczych, także na wysokości i bez przerywania produkcji, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników klienta jest dla nas priorytetem. Dlatego dbamy o zachowanie najwyższych standardów BHP i od ponad 20 lat pracujemy bez wypadku. Kluczowe jest dla nas odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, które zawsze rozpoczynamy od wizji lokalnej.

Wizja lokalna w zakładzie

Przed przystąpieniem do prac, nasz specjalista BHP udaje się do zakładu na wizję lokalną. Podczas wizyty ocenia potencjalne zagrożenia oraz konsultuje się z służbą BHP zakładu. Po wstępnych ustaleniach i na podstawie pozyskanych informacji, nasz specjalista BHP opracowuje szczegółowy harmonogram prac oraz instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR) dla pracowników. Każdy z nich zapoznaje się z IBWR przed rozpoczęciem pracy, co pisemnie potwierdza. Dokumenty przekazywane są również służbie BHP i właścicielowi zakładu, dzięki czemu pracownicy zakładu wiedzą, gdzie i kiedy będą wykonywane poszczególne prace.

Odgrodzenie i oznaczenie miejsca pracy

Miejsce, w którym wykonywane będzie czyszczenie, odgradzamy biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą lub biało-czerwonymi łańcuchami. W przypadku pracy na wysokości, minimalny wygrodzony obszar musi mieć promień minimum 6 m. Bezpośrednio przy miejscu pracy oraz w głównych ciągach komunikacyjnych w zakładzie rozstawiamy również tablice informujące o trwających pracach.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Jeśli prace wykonywane są w pobliżu suwnicy lub maszyn, których uruchomienie mogłoby zagrażać naszym pracownikom, zabezpieczamy je za pomocą systemu LOTO. Po wyłączeniu maszyn w miejscu umożliwiającym ponowne załączenie zasilania umieszcza się blokadę – specjalną kłódkę, do której klucz ma nasz brygadzista. Dzięki temu mamy gwarancję, że nikt nie uruchomi maszyn w podczas wykonywania pracy w ich pobliżu.

Znajdujące się na podłodze kable i przewody zabezpieczamy specjalnymi najazdami kablowymi. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko ich uszkodzenia i porażenia pracowników prądem. Jeśli czyszczenie wykonywane jest w pobliżu urządzeń lub składowanego towaru, zabezpieczamy go przed zachlapaniem i zabrudzeniem wodoodpornymi plandekami i foliami.

Uprzątnięcie miejsca pracy

Kompleksowe czyszczenie hal przemysłowych trwa zwykle dłużej niż jeden dzień roboczy. Z tego względu bardzo istotne jest utrzymanie porządku w miejscu pracy. Dbamy o to, aby po każdym zakończonym dniu pracy odłączyć wszystkie wykorzystywane do czyszczenia urządzenia od źródeł zasilania i zakręcić wszystkie zawory wody. Narzędzia i sprzęty odkładamy i przechowujemy w miejscu wyznaczonym przez właściciela zakładu. Jeśli w czasie prac wykorzystywano podnośniki, zabezpieczamy je na czas postoju.

Skontaktuj się z nami – chętnie porozmawiamy o wyczyszczeniu Twojej hali!


    Zobacz również

    BHP Czyszczenie hal przemysłowych Czyszczenie konstrukcji
    Jak wygląda czyszczenie hali produkcyjnej bez wstrzymywania produkcji?
    contact-person