Zabezpieczenia procesów produkcyjnych podczas czyszczenia hali przemysłowej

Zabezpieczenia procesów produkcyjnych podczas czyszczenia hali przemysłowej.

Niezależnie od rodzaju wytwarzanego produktu końcowego, każdy zakład przemysłowy, produkcyjny a nawet hala magazynowa, powinien przeprowadzić dokładne czyszczenie hal produkcyjnych.

Kompleksowe czyszczenie hal przemysłowych powinno odbywać się systematycznie 1-2 razy w roku.

Regularne oczyszczanie powierzchni ma na uwadze zachowanie wysokich standardów higieny jak również zabezpieczenie surowców, półproduktów i produktu końcowego. Przy czym szczególnie ważne podczas czyszczenia hal przemysłowych jest zachowanie ciągłości produkcji.

Zachowanie ciągłości produkcji

Zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego podczas czyszczenia obiektów przemysłowych jest najważniejszym czynnikiem. Mycie hal produkcyjnych bez wyłączenia linii produkcyjnych zapewnia zminimalizowanie strat. W zakładach produkcyjnych wiąże się to z nieprzerwanymi dostawami produktu końcowego do Klienta.

Zabezpieczenie ciągłości produkcji wiąże się z bardzo ścisłą współpracą z kierownikiem produkcji. Poprzez wspólne opracowanie planu prac sprzątanie hal produkcyjnych będzie przebiegać bez zakłóceń w ciągłości produkcji. Podczas planowania przebiegu prac bierze się pod uwagę etap produkcyjny danej części linii oraz planowe przerwy i przestoje techniczne.

Zabezpieczenie linii produkcyjnych

Dokładne czyszczenie hali produkcyjnej odbywa się również na wysokości, nad liniami produkcyjnymi. Podczas tych prac może dojść do zanieczyszczenia linii produkcyjnej przez opadający kurz lub pyły przemysłowe. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem samej linii jak i produktu na poszczególnych etapach technologicznych.

Zabezpieczenie linii produkcyjnych wiąże się z możliwością ochrony w postaci zakrycia lub czasowej zabudowy. Podczas realizacji prac związanych z utrzymaniem w czystości elementów znajdujących się nad linią produkcyjną.

Zabezpieczenie maszyn i urządzeń

Kolejnym istotnym punktem są urządzenia i maszyny produkcyjne, które również wymagają szczególnego zabezpieczenia. Tak, jak wspomniana wyżej linia produkcyjna jest jednym, często bardzo długim urządzeniem. Maszyny to mniejsze elementy produkcyjne rozmieszczone na całej powierzchni hal przemysłowych.

Zabezpieczenie maszyn i urządzeń wiąże się również z ustaleniem planowych przestojów konserwacyjnych, przeglądami technicznymi oraz możliwością czasowego wyłączenia pojedynczych maszyn, w momencie nie mającym wpływu na produkcję. Czyszczenie powierzchni znajdujących się nad maszynami powinno być prowadzone po ich dokładnym okryciu w celu uniknięcia zanieczyszczenia kurzem lub pyłem.

Zabezpieczenie produktu

Podczas sprzątania hal produkcyjnych bardzo istotne znaczenie ma zabezpieczenie wytwarzanego produktu. Zabezpieczenie to powinno zostać zapewnione na każdym etapie produkcyjnym. Zabezpieczone hale magazynowe z surowcami i półproduktami, hale produkcyjne z produktem w trakcie procesu wytwarzania i na końcu hale spedycyjne z produktem końcowym zapewniają ciągłość łańcucha produkcji i dostaw.

Tutaj zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem jest najprostsze w halach magazynowych. Wszystkie produkty na czas czyszczenia w danym rejonie hali można przetransportować do części hali nie podlegającej czyszczeniu w danym momencie. Możliwe jest również okrycie palet z magazynowanym towarem.

Zakres prac wpływających na procesy produkcyjne

Kompleksowe czyszczenie hal produkcyjnych mające wpływ na procesy produkcyjne to bardzo szeroki zakres prac. Najczęściej dotyczy trudnych zabrudzeń, których usunięcie poprzez codzienne utrzymanie czystości w obiektach przemysłowych jest utrudnione, a bardzo często firma nie jest w stanie podjąć się tych prac. Żeby usuwanie zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach było efektywne, firma powinna posiadać nowoczesny sprzęt oraz dostęp do środków chemicznych stosowanych podczas mycia trudnych zabrudzeń.

W zakres sprzątania hal obiektów przemysłowych zwykle wchodzi czyszczenie maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Czyszczenie wszystkich powierzchni płaskich, na których gromadzi się kurz, pył i różne osady obejmuje, sufity, świetliki dachowe, konstrukcje, ściany, ale również dotyczy elementów infrastruktury hal. Dokładne czyszczenie hal produkcyjnych zależne jest od potrzeb klienta, a zakres prac powinien być ustalony z uwzględnieniem rodzaju powierzchni i dostosowany indywidualnie do każdego zlecenia, mając na szczególnej uwadze procesy produkcyjne.

Szukasz firmy, która profesjonalnie wyczyści halę produkcyjną? Skontaktuj się z nami!

  Branże, w których czyszczenie hal przemysłowych ma wpływ na procesy produkcyjne

  Profesjonalne sprzątanie hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych oraz czyszczenie wszystkich powierzchni bez wstrzymywania produkcji jest możliwe w każdej branży. Prawidłowo przeprowadzone badanie potrzeb klienta, dobrze przygotowana oferta skierowana indywidualnie do każdego zlecenia mająca na uwadze uwzględnienie oczekiwań klienta ma ogromne znaczenie podczas realizacji prac bez wpływu na proces produkcyjny. Dobra organizacja pracy powoduje, że mycie hal przemysłowych nie zawsze wiąże się z zamknięciem firmy i stratami finansowymi przedsiębiorstwa.

  Branża spożywcza

  W branży spożywczej zachowanie wysokich standardów higieny wymusza regularne sprzątanie hal z ich gruntownym doczyszczaniem. Realizując kompleksowe czyszczenie powierzchni płaskich hal produkcyjnych w tej branży, produkcja nie jest wstrzymywana. Dobrze zaplanowany zakres prac i dostosowanie tych prac do cykli i etapów produkcji umożliwia sprawne usuwanie zabrudzeń i szybką realizację zlecenia.

  Branża tekturniczo – papiernicza

  Gruntowne sprzątanie hal produkcyjnych w branży tekturniczo – papierniczej wiąże się z usuwaniem pyłu papierowego. Tutaj należy pamiętać, że pył papierowy w odpowiednio dużym nagromadzeniu jest palny i wybuchowy. Wszystkie prace powinny być przeprowadzone w sposób profesjonalny z użyciem odpowiedniego sprzętu. Odpowiednio zabezpieczone maszyny i urządzenia, linie produkcyjne i wytwarzany produkt umożliwia czyszczenie i mycie hal bez wpływu na produkcję.

  Branża metalowa

  Branża metalowa to najczęściej przemysł ciężki, gdzie sprzątanie hal wiąże się z odkurzaniem i myciem bardzo ciężkich i tłustych zabrudzeń. Czyszczenie odbywa się zwykle w bardzo specyficznych warunkach i w bliskim kontakcie z ogromnymi maszynami, urządzeniami a nawet piecami. Sprzątanie hal produkcyjnych w tej branży może być uciążliwe. Przy dobrym planowaniu i organizacji możliwe do przeprowadzenia bez zamknięcia procesu produkcyjnego.

  Jak wygląda profesjonalne czyszczenie hal produkcyjnych?

  Specjalistyczne czyszczenie sufitów, konstrukcji, infrastruktury oraz ścian na terenie hal przemysłowych odbywa się z podestów samojezdnych. Realizacja prac polega na dokładnym odkurzaniu wszystkich powierzchni, a następnie ich umyciu.

  Podczas mycia sufitów, konstrukcji i ścian przy użyciu wody i detergentów nie można doprowadzić do tego, by woda z silnym detergentem kapała z narzędzi myjących na maszyny lub ludzi. Ten proces odbywa się przy  użyciu wilgotnych szmatek oraz mopów. Nie ma szans na to, by w czasie pracy niszczyć urządzenia, które znajdują się w hali. Wilgotna szmatka pozwala skutecznie usunąć zabrudzenia bez ryzyka zalania innych przedmiotów.

  Podobnie ta kwestia wygląda w przypadku posadzek. Czyszczenie posadzek odbywa się etapami, wyłączając poszczególne powierzchnie z ruchu pieszych do chwili całkowitego wyschnięcia.

  Dlaczego czyszczenie hal przemysłowych warto zlecić profesjonalnej firmie?

  Profesjonalne firmy czyszczące hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe oferują swoje usługi w całej Polsce. Wykonują swoje zlecenia dla wielu branż i mają świadomość istoty pracy bez wpływu na proces produkcyjny. Doświadczenie zdobyte podczas usług sprzątania w wielu różniących się przedsiębiorstwach pozwala patrzeć szeroko i przewidywać efekty planowanych prac. Firma specjalizująca się w sprzątaniu hal produkcyjnych, ma na uwadze fakt, że nawet przedsiębiorstwa tej samej branży lub wytwarzające ten sam produkt różnią się pod wieloma względami. Te względy należy wziąć pod uwagę podczas realizacji usługi.

  Ponadto:

  Firmy specjalizujące się w czyszczeniu dla przemysłu stosują niezbędne zabezpieczenia chroniące sprzęt, maszyny, pracowników oraz linię produkcyjną przez ewentualnymi zabrudzeniami.

  Bardzo ważne jest, żeby sprzątanie hal przemysłowych realizowała firma, dla której bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, ale również pracowników zleceniodawcy było zawsze na pierwszym miejscu.

  Profesjonalna firma zatrudnia pracowników posiadających niezbędne doświadczenie, przeszkolenie i certyfikowany sprzęt.

  Firma z doświadczeniem na życzenie klienta podczas czyszczenia hal doradzi usługi dodatkowe np. mycie okien w miejscach trudno dostępnych.

  Jeśli masz pytania dotyczące zabezpieczenia procesów produkcyjnych podczas czyszczenia Twojej hali przemysłowej, napisz do nas!


   contact-person