Środki ochrony indywidualnej stosowane podczas pracy na wysokości

Odpowiednie środki ochrony indywidualnej podczas pracy na wysokości wymagane są przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W myśl rozporządzenia praca na wysokości to każda praca wykonywana z powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad ziemią lub podłogą. Każdy pracownik wykonujący tego typu pracę powinien być więc wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Przepisy wymieniają tylko zalecane ŚOI, nie precyzują jednak, jakie dokładnie normy powinien spełniać sprzęt. W firmie Kwadra System używamy tylko atestowanych i na bieżąco kontrolowanych środków zabezpieczających. Należą do nich buty robocze, odzież robocza, szelki bezpieczeństwa, kask ochronny oraz gogle.

Szelki bezpieczeństwa i kask ochronny

Najważniejsze w przypadku pracy na wysokości są środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem. Stosujemy wyłącznie szelki bezpieczeństwa spełniające normę PN-EN 361. Do szelek przypinane są linki bezpieczeństwa wraz z urządzeniem samohamownym absorbującym energię ewentualnego upadku. Sprzęt podlega przeglądom okresowym wykonywanym raz do roku oraz bieżącym kontrolom przeprowadzanym przed każdym użyciem i po nim. Jeśli w czasie pracy dochodzi do upadku pracownika z wysokości, jego sprzęt asekuracyjny zostaje wycofany. Wszystkie szelki oraz linki są na stałe wycofywane po pięciu latach użytkowania.

Oprócz szelek, każdy nasz pracownik wyposażony jest w przemysłowy kask ochronny czteropunktowy z paskiem podbródkowym zgodny z normą PN-EN 397. Skorupa kasku wykonana jest z tworzywa zapewniającego pełną ochronę głowy. Jego regulacja pozwala na dostosowanie rozmiaru kasku do pracownika i założenie go w sposób uniemożliwiający zsunięcie się z głowy.

W przypadku wykonywania czyszczenia wymagającego dodatkowej ochrony wzroku, nasi pracownicy noszą gogle ochronne zgodne z normą EN 166. Są one odporne na pył, rozbryzgi cieczy i uderzenia cząstek o średniej energii.

Odzież i buty robocze

Do środków ochrony indywidualnej, w które wyposażeni są nasi pracownicy, należą także odzież i buty robocze. Stosujemy buty robocze klasy S1 o właściwościach antyelektrostatycznych ESD, zgodne z normą PN-EN ISO 20345. Buty mają stalowy podnosek, dzięki czemu zapewniają stopie ochronę przed spadającymi przedmiotami. Antypoślizgowa podeszwa minimalizuje ryzyko upadku na mokrej lub śliskiej powierzchni, a zamknięta pięta chroni przed brudem i absorbuje energię.

Każdy pracownik wyposażony jest także w komplet odzieży roboczej zgodny z normą PN-EN ISO 13688. Jeśli w zakładzie występuje atmosfera wybuchowa, korzystamy ze specjalistycznej odzieży antyelektrostatycznej zgodnej z normą PN-EN 1149. Ponadto stosujemy kamizelki odblaskowe, które poprawiają widoczność osób pracujących na wysokości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zapewniamy bezpieczeństwo naszym pracownikom, przeczytaj artykuł „Procedury BHP podczas pracy na wysokości”.


contact-person