Procedury BHP podczas czyszczenia hal przemysłowych

Bezpieczne i sprawne czyszczenie hal przemysłowych, także bez wstrzymywania produkcji, wymaga zachowania najwyższych standardów BHP. Bezpieczeństwo podczas pracy jest dla nas priorytetem – dzięki temu od ponad 20 lat pracujemy bez wypadku.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy własne procedury BHP, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, jak i pracownikom naszego klienta. Jak o nie dbamy?

Własna służba BHP

W firmie Kwadra System za kwestie bezpieczeństwa odpowiada wewnętrzna służba BHP. Nie korzystamy w tym zakresie – jak wiele innych firm – z usług zewnętrznych. Nasz specjalista BHP doskonale zna specyfikę naszej firmy i wykonywanych przez nas zleceń. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z zakładami przemysłowymi, które czyścimy od 20 lat. Dzięki temu jest w stanie przewidzieć możliwe zagrożenia i im zapobiec oraz lepiej opracować niezbędną dokumentację. Nasz specjalista BHP posiada wszelkie wymagane uprawnienia i jest również inspektorem PPOŻ, co zapewnia naszym pracownikom bezpieczną pracę w strefach zagrożenia wybuchem. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Certyfikat przyznawany jest przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Przeszkolenie pracowników

Dzięki wewnętrznej służbie BHP prowadzimy regularne szkolenia naszych pracowników. Każdy z nich zapoznaje się z naszymi instrukcjami BHP dotyczącymi konkretnych stanowisk i czynności. Dla pracowników wykonujących pracę na wysokości organizujemy praktyczne szkolenia prowadzone przez alpinistów przemysłowych z uprawnieniami instruktora. Pracownicy obsługujący podesty samojezdne i inne pojazdy mają niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Przygotowanie do zlecenia

Jeszcze na etapie ofertowania nasz specjalista BHP udaje się na wizję lokalną do zakładu klienta i ustala kluczowe kwestie z służbą BHP zakładu. Dzięki pozyskanym informacjom oraz oględzinom miejsca pracy, opracowuje dla danego zlecenia instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR). Następnie ustala z brygadzistą z zakładu szczegółowy harmonogram prac, uwzględniając w nim kwestie bezpieczeństwa (niektóre prace mogą być np. wykonywane w czasie przestoju technologicznego). Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy zapoznaje się z IBWR i pisemnie ten fakt potwierdza. Następnie pracownicy przechodzą szkolenie prowadzone przez służby BHP zakładu. Wszystkie dokumenty dotyczące zlecenia – w tym dokument potwierdzający gotowość do przystąpienia do prac, który wskazuje, kto jest kierownikiem zlecenia, kto brygadzistą, jacy pracownicy będą wykonywać czyszczenie, jakie mają aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia itd. – przesyłane są przed podjęciem pracy do zakładu.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Przed przystąpieniem do czyszczenia, nasi pracownicy zabezpieczają i odpowiednio oznaczają miejsce pracy. Jeśli wykonywane są prace na wysokości, przy wejściu do zakładu i w głównych ciągach komunikacyjnych umieszczamy tablice informujące o tym, że takie prace są prowadzone. Odgrodzona zostaje także wymagana przepisami strefa, w której istnieje ryzyko spadnięcia przedmiotów z wysokości. Jeśli w obszarze czyszczenia znajdują się zagrażające naszym pracownikom maszyny lub suwnice, zostają one odłączone od zasilania. Następnie zabezpieczamy je przed uruchomieniem za pomocą systemu kłódek LOTO. Wszelkie kable i przewody znajdujące się na podłodze, osłaniane są specjalnymi najazdami. Niwelują one ryzyko przerwania przewodów i porażenia prądem oraz potknięcia się o nie.

Sprawdzony, atestowany sprzęt

Bezpieczeństwo podczas realizacji zlecenia zapewniamy również poprzez odpowiednie wyposażenie naszych pracowników. Korzystamy wyłącznie z atestowanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Każdy pracownik wyposażony jest w wymagane środki ochrony osobistej. Należą do nich kask ochronny, buty i odzież robocza, kamizelka odblaskowa. Podczas pracy na wysokości każdy pracownik otrzymuje także niezbędny sprzęt asekuracyjny (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Środki ochrony indywidualnej stosowane podczas pracy na wysokości”). Sprzęt jest na bieżąco kontrolowany oraz przechodzi wszystkie wymagane przeglądy okresowe. Do czyszczenia hal w strefach zagrożenia wybuchem wykorzystujemy wyłącznie przeznaczony do tego, atestowany odkurzacz. Nasi pracownicy wyposażeni są natomiast w specjalistyczną odzież antyelektrostatyczną.

Nadzór służb BHP podczas realizacji zlecenia

Bardzo istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczne wykonanie zlecenia, jest nadzór nad pracownikami. Oprócz brygadzisty obecnego przez cały czas realizacji zlecenia, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa kontroluje wyrywkowo nasz specjalista BHP. Współpracuje on także na bieżąco z służbą BHP zakładu i rozwiązuje pojawiające się trakcie pracy problemy związane z bezpieczeństwem. Dzięki temu możemy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa przez cały czas realizowania zlecenia.

Skontaktuj się z nami – chętnie porozmawiamy o bezpiecznym wyczyszczeniu Twojej hali!


    contact-person