Zabezpieczenie miejsca pracy podczas wykonywania pracy na wysokości

Regulacje dotyczące pracy na wysokości obejmują nie tylko kwestie zabezpieczenia pracowników wykonujących zlecenie, ale także odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. W jaki sposób zabezpieczamy je podczas wykonywania pracy na wysokości?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, praca na wysokości to każda praca wykonywana na wysokości minimum 1 m nad powierzchnią podłogi lub ziemi. Według danych GUS, co roku upadki z wysokości stanowią ok. 30 proc. wszystkich wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego w firmie Kwadra System bardzo dużą wagę przykładamy do przestrzegania procedur BHP. Dbamy również o odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie pracowników wykonujących czyszczenie na wysokości. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Procedury BHP podczas pracy na wysokości”. Jakie środki stosujemy natomiast w celu zabezpieczenia miejsca pracy?

Przygotowanie miejsca pracy

Za bezpieczną realizację zleceń w firmie Kwadra System odpowiada wewnętrzna służba BHP. Przed rozpoczęciem prac nasz specjalista BHP udaje się na wizję lokalną do hali. Przeprowadza tam oględziny miejsca, w którym ma być wykonywane czyszczenie na wysokości. Podczas oględzin ustala dokładny harmonogram prac z działem BHP zakładu oraz sprawdza, jakie zabezpieczenia będzie można w danym miejscu zastosować. Dzięki temu do każdego zlecenia opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR). Nasi pracownicy mają obowiązek zapoznać się z nią przed przystąpieniem do pracy.

Kluczowe jest zaplanowanie prac na wysokości w taki sposób, by można było całkowicie wyłączyć z użytkowania strefę znajdującą się pod miejscem, w którym ta praca jest wykonywana. W myśl przepisów obszar, w którym istnieje ryzyko spadania przedmiotów z wysokości, uznaje się za strefę niebezpieczną. Dlatego powinna ona zostać ogrodzona. Należy to zrobić w promieniu odpowiadającym minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniejszym niż 6 m. Strefę tę odgradzamy taśmą ostrzegawczą. Dodatkowo, przy wejściu, w portierni i w najważniejszych ciągach komunikacyjnych w zakładzie oraz bezpośrednio w okolicy strefy niebezpiecznej rozstawiamy tablice ostrzegawcze. Informują one trwających pracach na wysokości.

Zabezpieczenie maszyn i innych sprzętów

Najczęściej pracę na wysokości wykonujemy z podestów samojezdnych. Obsługują jest wyłącznie pracownicy z uprawnieniami operatora wózka Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli w przestrzeni pod miejscem wykonywania znajdują się maszyny lub składowany jest towar, zabezpieczamy go folią i siatkami ochronnymi. Znajdujące się na podłodze kable i przewody zabezpieczane są specjalnymi najazdami kablowymi. Wszystkie sprzęty wykorzystywane przez naszych pracowników do czyszczenia są skonstruowane i przedłużane w taki sposób, aby żadna ich część nie spadła na podłogę. Jeśli w hali znajdują się suwnice lub czyszczone są inne urządzenia elektryczne na wysokości, to ich zasilanie jest odłączane. Mechanizm ich ponownego włączenia jest natomiast blokowany za pomocą systemu LOTO. Gwarantuje to, że w miejscu pracy nie zostanie uruchomione żadne urządzenie, które mogłoby zagrozić naszym pracownikom.

Po zakończeniu czyszczenia na wysokości miejsce pracy zostaje uprzątnięte, a wszystkie przedmioty, które mogłyby spaść na podłogę, zostają usunięte.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę dotyczącą standardów BHP w firmie Kwadra System.

Jesteś zainteresowany tematem bezpiecznego czyszczenia na wysokości? Skontaktuj się z nami!


    Zobacz również

    Czyszczenie hal przemysłowych Czyszczenie konstrukcji
    Rodzaje sufitów a sprzątanie hal przemysłowych
    contact-person