Od czego zależy koszt czyszczenia hali magazynowej?

O tym, ile będzie kosztowało czyszczenie hali magazynowej decyduje szereg czynników. Najczęściej magazyny czyszczone są bezpośrednio po budowie oraz w momencie, gdy zmienia się najemca hali. Jaki może być koszt takiej usługi?

Kompleksowe czyszczenie hal magazynowych pozwala na bezpieczne przechowywanie składowanych towarów oraz znacznie poprawia warunki pracy. Myśląc o wyczyszczeniu hali, należy wziąć pod uwagę nie tylko doczyszczanie i renowację posadzki. Konieczne jest również odkurzenie i umycie regałów, sufitu hali i konstrukcji stropu, ścian oraz elementów infrastruktury hali. W firmie Kwadra System taka usługa wyceniana jest od metra kwadratowego powierzchni posadzki magazynu. Może wynosić od 2,00 zł do 25,00 zł za 1 m2. Z czego wynika taka rozpiętość cen?

Co wpływa na koszt czyszczenia hali magazynowej?

Oprócz powierzchni hali magazynowej, na koszt czyszczenia wpływają m.in. takie czynniki, jak ustalony zakres czyszczenia, koszty podnośników, ilość towaru składowanego w magazynie w czasie czyszczenia, stopień zabrudzenia posadzki czy termin wykonania usługi. Wszystkie wymienione czynniki opisano szczegółowo poniżej.

Zakres czyszczenia hali magazynowej

Każdorazowo przed wykonaniem usługi, z klientem ustalany jest zakres czyszczenia. Może on obejmować samo odkurzanie – sufitu, konstrukcji, regałów, przeszkleń i oświetlenia, wszystkich elementów infrastruktury magazynu oraz posadzki – lub odkurzanie i mycie. Wybrane powierzchnie mogą również zostać zdezynfekowane.

Koszt wynajęcia podnośników

Drugim czynnikiem mającym znaczący wpływ na ostateczną cenę usługi, jest cena wynajęcia i transportu podnośników samojezdnych (w przypadku, gdy zakład takimi nie dysponuje). Czyszczenie sufitów, konstrukcji, regałów wysokiego składowania oraz inne prace na wysokości wykonuje się najczęściej, korzystając z podnośników. W zależności od rodzaju wynajętych podnośników i czasu ich użytkowania, koszt wynajmu może wynosić nawet 30 proc. ostatecznej ceny usługi.

Zakres czyszczenia posadzek

W halach magazynowych duży wpływ na cenę ma również zakres prac związanych z posadzką. Gdy zmienia się najemca hali najczęściej konieczna jest renowacja posadzki, czyli usunięcie oznaczeń poziomych (i ewentualnie wykonanie nowych), wypełnienie ubytków (np. po kotwach regałowych), gruntowne doczyszczenie posadzki i jej impregnacja. Cena usługi będzie więc uzależniona także od tego, jakie prace związane z posadzką zostaną wykonane. Wpływa na nią także stopień zabrudzenia bądź zniszczenia posadzki.

Rodzaj konstrukcji w hali

Czwartym czynnikiem wpływającym na cenę czyszczenia magazynu, jest rodzaj konstrukcji stropu hali. Większość nowych hal magazynowych ma stropy zbudowane ze stalowych belek. Są one łatwiejsze do wyczyszczenia niż konstrukcje gęstożebrowe. Odkurzenie i umycie bardziej złożonych konstrukcji gęstożebrowych zajmuje więcej czasu. Przekłada się to również na wyższą cenę usługi.

Magazyny są najczęściej czyszczone bezpośrednio po wybudowaniu lub w przypadku zmiany najemcy hali. W takich sytuacjach w hali nie ma składowanego tam na co dzień towaru. Znacznie ułatwia to wyczyszczenie hali, ponieważ dostęp do regałów, ścian, sufitów i innych powierzchni jest bezproblemowy. Zdarza się jednak, że magazyn trzeba wyczyścić w czasie, gdy jest on wypełniony towarem. Wtedy dokładne wyczyszczenie hali jest trudniejsze i wymaga więcej czasu, co również wpływa na ostateczny koszt usługi.

Termin realizacji

Ostatnim czynnikiem, który znacząco wpływa na koszt czyszczenia hali magazynowej jest termin wykonania usługi. Warto zaplanować czyszczenie z większym wyprzedzeniem. Jeśli z jakichś względów hala musi zostać wyczyszczona w krótkim czasie od momentu zamówienia usługi, cena czyszczenia może wzrosnąć z uwagi na wyższe koszty organizacyjne (przygotowanie zespołu, sprzętu itd.).

Potrzebujesz profesjonalnego czyszczenia hali magazynowej? Napisz do nas!


    contact-person