Czyszczenie hali przemysłowej – główne czynniki kosztotwórcze

Na całkowity koszt kompleksowego czyszczenia hali przemysłowej wpływa szereg czynników. Należą do nich m.in. takie składowe ceny, jak zakres usługi i stopień zabrudzenia hali, rodzaj konstrukcji czy też konieczność wynajęcia podnośników. Jakie jeszcze czynniki kosztotwórcze należy wziąć pod uwagę?

Profesjonalne, kompleksowe czyszczenie hali przemysłowej obejmuje nie tylko czyszczenie posadzek i linii produkcyjnych, ale także czyszczenie ścian, sufitów, konstrukcji, przeszkleń i świetlików oraz wszelkich elementów infrastruktury hali. Od czego zależy koszt takiej usługi?

Zakres czyszczenia

Pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę, jest ustalony zakres czyszczenia. Czyszczenie może obejmować samo odkurzanie, odkurzanie i mycie na wilgotno / mokro lub odkurzanie, mycie i dezynfekcję hali. Im większy zakres czyszczenia, tym wyższy koszt usługi.

Wymiary hali

Czyszczenie hali najczęściej wyceniane jest od metra kwadratowego jej powierzchni. Wymiary posadzki hali mają więc znaczący wpływ na cenę. Pod uwagę należy wziąć także wysokość hali – elementy znajdujące się do wysokości 2 m można wyczyścić z poziomu podłogi, natomiast powyżej 2 m konieczne jest zastosowanie innych rozwiązań umożliwiających pracę na wysokości.

Wynajem i transport podnośników

Mycie ścian, okien, sufitu i konstrukcji przysufitowych wykonuje się z podestów samojezdnych. Wiele zakładów dysponuje własnymi podnośnikami, więc nie ma wtedy konieczności ich wynajęcia. W innym przypadku koszt wynajmu i transportu podnośników może stanowić nawet 30 proc. ceny całej usługi.

Stopień zabrudzenia hali

Kolejnym czynnikiem mającym znaczny wpływ na cenę czyszczenia hali przemysłowej, jest stopień jej zabrudzenia oraz rodzaj brudu. Jest on zależny od rodzaju zakładu i produkowanego towaru – z innymi osadami i zabrudzeniami mamy do czynienia w branży spożywczej, a z innymi w branży tekturniczo-papierniczej. Im więcej trudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń, tym koszt czyszczenia będzie wyższy.

Rodzaj konstrukcji stropowych

Na koszt czyszczenia hali wpływa także rodzaj jej konstrukcji. W szczególności pod uwagę należy wziąć konstrukcje przysufitowe, czyszczone z podnośnika. Łatwiej i szybciej czyści się konstrukcje stalowe i betonowe, natomiast bardziej skomplikowane są konstrukcje gęstożebrowe.

Termin wykonania usługi

Jednym z istotniejszych czynników kosztotwórczych jest także termin wykonania usługi. Czyszczenie najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem i zorganizować tak, by odbywało się w trakcie przestoju technologicznego lub przeglądu maszyn. Czyszczenie bez wstrzymywania produkcji podnosi koszt całej usługi. Podobnie na cenę wpłynie także czyszczenie zaplanowane na weekend lub wykonywane w godzinach nocnych – ze względu na rosnące w takim przypadku koszty pracownicze.

Dostęp do czyszczonych powierzchni

Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest zagęszczenie maszyn i innych urządzeń na hali, które utrudniają dostęp do czyszczonych powierzchni. Jeśli na hali składowane są także materiały do produkcji lub pewna ilość towaru, warto przed czyszczeniem czasowo usunąć je z hali, ułatwiając tym samym poruszanie się po niej. Łatwiejszy dostęp do czyszczonych powierzchni wpłynie na niższą cenę całej usługi.

Strefy wybuchowe

Jeśli w zakładzie występuje atmosfera wybuchowa, wymagająca specjalistycznego sprzętu i zabezpieczeń wynikających z BHP, cena czyszczenia hali również będzie wyższa. W zakładach, w których występują pyły wybuchowe, konieczne jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze czyszczenia w strefach wybuchowych, przejdź na podstronę czyszczenie w strefach zagrożonych wybuchem.

Potrzebujesz wyczyścić halę przemysłową? Skontaktuj się z nami!


    Zobacz również

    contact-person