Ile kosztuje czyszczenie hali produkcyjnej na potrzeby audytu BRC, IFS lub audytu klienta?

Regularne czyszczenie hali produkcyjnej w zakładzie jest wymogiem różnego rodzaju audytów, m.in. audytu BRC czy IFS oraz audytu klienta. Od czego zależy koszt czyszczenia hali i jakiego rzędu kwotę należy brać pod uwagę?

BRC Global Standard to opracowana przez British Retail Consortium globalna norma bezpieczeństwa żywności. Norma ta wyznacza m.in. standardy utrzymania higieny i porządku obowiązujące zakłady produkujące lub przetwarzające żywność oraz zakłady produkujące opakowania dla branży spożywczej. Zgodnie z normą czyszczenie zakładu, w szczególności hali produkcyjnej, powinno odbywać się regularnie, według ustalonych procedur, z wykorzystaniem bezpiecznych środków przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Czyszczenie powinno być przeprowadzane przez osoby odpowiednio wyszkolone i dysponujące profesjonalnym sprzętem.

Podobne wymagania stawia przed producentami żywności i opakowań dla branży spożywczej Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności IFS (International Food Standard). Czystość i higiena na hali produkcyjnej i w innych częściach zakładu podlega również kontroli klienta, dla którego produkowana jest żywność lub opakowania. Audyty klientów są z reguły najbardziej wymagające, a jakiekolwiek uchybienia mogą skutkować karami finansowymi.

Z tego względu czyszczenie hali produkcyjnej lub magazynowej na potrzeby audytu wymaga wcześniejszego zaplanowania i zabezpieczenia odpowiedniego budżetu. Całkowity koszt czyszczenia hali zależy od wielu zmiennych.

Ile kosztuje czyszczenie hali na potrzeby audytu?

Kompleksowe czyszczenie hali na potrzeby audytu wykonujemy w zakresie standardowym – odkurzamy halę, konstrukcje i infrastrukturę na sucho – lub w zakresie rozszerzonym. Wtedy oprócz odkurzania, czyścimy na mokro i ewentualnie dezynfekujemy poszczególne elementy hali. Koszt czyszczenia standardowego mieści się w przedziale od 2,90 zł netto do 11,50 zł netto zł za m2 (liczony od powierzchni posadzki). Natomiast koszt czyszczenia rozszerzonego wynosi od 3,90 zł netto do 25 zł netto za m2.

W przypadku zakładów, które nie dysponują własnymi podnośnikami samojezdnymi, do kosztu czyszczenia hali należy doliczyć koszt ich wynajęcia i transportu. Z podnośników czyszczone są konstrukcje i sufit hali. W zależności od liczby, rodzaju podnośników i czasu ich wynajęcia, cena czyszczenia może wzrosnąć nawet o 30 proc.

Na ostateczną cenę wpływa oczywiście dokładny zakres prac każdorazowo ustalany z klientem. W ramach czyszczenia hali pod audyt BRC, IFS lub audyt klienta czyścimy zwykle sufity, elementy konstrukcji hali, koryta kablowe, ściany, wentylację oraz wybrane maszyny lub ich elementy. W każdej hali, ze względu na zróżnicowaną budowę, koszt wyczyszczenia jednego metra kwadratowego może być inny. Od czego jeszcze zależy cena?

Od czego zależy koszt czyszczenia hali na potrzeby audytu?

Na koszt czyszczenia hali na potrzeby audytu wpływa m.in. jej konstrukcja. Najczęściej w halach produkcyjnych występują stropy gęstożebrowe, które, ze względu na bardziej złożoną budowę, są trudniejsze do wyczyszczenia. Mają więcej elementów – belki główne, poprzeczki konstrukcyjne, podciągi, naciągi – w których zalega kurz, pył, pojawiają się pajęczyny. Łatwiejsze, a co za tym idzie – tańsze do wyczyszczenia są konstrukcje stalowe lub betonowe składające się z belek. Można je łatwo i szybko odkurzyć i umyć.

Innym czynnikiem wpływającym na cenę czyszczenia hali produkcyjnej jest zagęszczenie maszyn i dostęp do czyszczonych powierzchni. Jeśli na hali jest ciasno i brakuje przestrzeni na ustawienie podnośnika, z którego można czyścić znajdujące się wyżej elementy hali, czyszczenie przebiega wolniej i generuje wyższe koszty.

Im większe zabrudzenie hali, tym wyższy także koszt czyszczenia – do usunięcia jest więcej zalegającego od dłuższego czasu brudu i kurzu. Regularne czyszczenie hali produkcyjnej – raz w roku – znacznie obniży koszt utrzymania jej w czystości i przygotowania do kolejnego audytu. Cena czyszczenia tej samej hali po roku od poprzedniego czyszczenia będzie niższa niż cena pierwszego czyszczenia po dłuższym czasie. Z tego powodu warto z wyprzedzeniem planować czyszczenie hali produkcyjnej i zabezpieczać na ten cel oddzielny budżet.

Chcesz poznać koszt czyszczenia swojej hali? Napisz do nas!


    contact-person