Jak wygląda czyszczenie hali przemysłowej bez wstrzymywania produkcji?

Profesjonalne czyszczenie hali przemysłowej w zakładzie, w którym trwa proces technologiczny, jest specjalistyczną usługą wymagającą wiedzy i doświadczenia. Dlatego czyszczenie bez wstrzymywania produkcji warto zlecać firmie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Kompleksowe czyszczenie hali produkcyjnej obejmuje odkurzanie i mycie znajdujących się na hali maszyn, linii produkcyjnej, konstrukcji, sufitów, ścian, przeszkleń, posadzki i wszystkich elementów infrastruktury hali. Zwykle czyszczenie planowane jest na czas przestojów technologicznych lub przeglądu maszyn. Czasami jednak zdarza się, że halę trzeba wyczyścić bez przerywania trwającego wewnątrz procesu produkcyjnego. Jak realizowana jest taka usługa?

Zabezpieczenie pracowników wykonujących czyszczenie

Czyszczenie hali przemysłowej bez wstrzymywania produkcji stwarza o wiele większe ryzyko dla pracowników wykonujących usługę. Muszą oni uważać na wiele nietypowych zagrożeń związanych ze specyfiką konkretnego procesu produkcyjnego. Dlatego w firmie Kwadra System podczas realizacji tego typu zleceń, najważniejsze jest restrykcyjne przestrzeganie zasad BHP.

Przygotowanie do czyszczenia bez wstrzymywania produkcji rozpoczynamy od spotkania naszej wewnętrznej służby BHP z przedstawicielem zakładu. Wspólnie ustalamy, w jaki sposób powinny być realizowane prace i kto w danym momencie odpowiada za ich zabezpieczenie. Wszystkie postanowienia oraz podział obowiązków zostają spisane w protokole podsumowującym spotkanie. Następnie przystępujemy do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), z którymi zostają zapoznani wszyscy nasi pracownicy wyznaczeni do wykonania zlecenia. Po stronie zakładu leży natomiast poinformowanie wszystkich swoich pracowników o planowanych pracach. Powinni wiedzieć, że w danym terminie będzie przeprowadzane czyszczenie oraz że pracownicy firmy zewnętrznej mogą pojawiać się w wyznaczonych miejscach w zakładzie.

Zabezpieczenie miejsca pracy

Podczas przygotowania do realizacji usługi we współpracy z przedstawicielem zakładu ustalany jest także szczegółowy harmonogram prac. Aby zminimalizować ryzyko, konieczne jest dokładne poinformowanie zarówno pracowników zakładu, jak i osób wykonujących czyszczenie. Obie strony powinny wiedzieć, gdzie i kiedy kto będzie się znajdował. Dzięki temu czyszczenie powinno przebiegać bez zakłóceń, możliwie sprawnie i szybko.

Kolejnym krokiem jest oznakowanie i odgrodzenie obszarów, w których będą wykonywane prace. W szczególności dotyczy to miejsc, gdzie czyszczone będą elementy znajdujące się na wysokości. Przed przyjazdem do zakładu, służby BHP zleceniodawcy otrzymują od nas wytyczne wskazujące, jak przygotować miejsce pracy. Czyszczenie hali przemysłowej bez wstrzymywania produkcji zawsze wymaga ścisłej współpracy pomiędzy zakładem a firmą wykonującą usługę.

Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie produktów wytwarzanych w zakładzie. Dlatego jeśli czyszczone są elementy infrastruktury hali znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działającej linii produkcyjnej, jest ona zabezpieczana i osłaniana foliami ochronnymi lub plandekami. Dzięki temu mamy pewność, że produkty nie zostaną przypadkowo zanieczyszczone np. usuwanym z konstrukcji przysufitowych osadem.

Czyszczenie hali produkcyjnej bez przerywania procesu technologicznego jest dużym wyzwaniem organizacyjnym zarówno dla zakładu, jak i dla firmy czyszczącej. Musi ona spełniać rygorystyczne wymogi BHP. Decydując się na współpracę z firmą Kwadra System, masz gwarancję, że na hali pojawią się wyłącznie odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni pracownicy. Całe zlecenie będzie natomiast wykonane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze kompleksowego czyszczenia hali, przejdź na podstronę czyszczenia hal produkcyjnych i przemysłowych.


Zobacz również

Czyszczenie hal przemysłowych Czyszczenie konstrukcji
Rodzaje sufitów a sprzątanie hal przemysłowych
contact-person